...

Zostań managerem jakiego zawsze chciałeś mieć!

Zbuduj pewność siebie w roli managera wynikającą z Twoich umiejętności.

Co możemy osiągnąć razem?

Oferuję szkolenia, programy szkoleniowe, oraz pracę indywidualną dla managerów i HR, które pomogą Ci:

  • Zdefiniować swoją rolę w praktyczny sposób;
  • Podnieść poziom swoich umiejętności managerskich takich jak empatyczne słuchanie, wyrażanie siebie, określanie celów, delegowanie, feedback, reagowanie na trudności i wiele innych;
  • Odnalezienia się w trudnej sytuacji (jak np. konflikt) wykorzystując narzędzia myślowe z TOC lub umiejętności interpersonalne z Nonviolent Communication (NVC);
  • Znajdź swój styl managerski i dostosuj go do wymogów organizacji i potrzeb ludzi (nie rezygnując z siebie);
  • Odzyskaj czas i energię do pracy na poziomie koncepcyjnym i strategicznym przez usprawnienia na poziomie operacyjnym i usamodzielnianie ludzi;


W rezultacie odnajdź się w każdej sytuacji dotyczącej twoich ludzi z pewnością siebie zbudowaną na wiedzy i umiejętnościach.

DSC_7412-min

Kim jestem i jak pracuję?

Tomasz Bagiński

Nazywam się Tomasz Bagiński i od ponad 21 lat jestem przewodnikiem managerów po świecie skutecznego i ludzkiego zarządzania, rozsądnej pracy z zespołem i racjonalnego podejścia do celów i zadań. Upraszczam i urealniam. Wspieram managerów w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji. Pokazuję JAK górnolotne hasła o przywództwie zamienić na konkretne działania i praktyki managerskie.

Moi Klienci przychodzą do mnie po sprawdzone w biznesie rozwiązania, które czerpię z unikatowego połączenia NVC (Porozumienia bez Przemocy), TOC (Teorii Ograniczeń) oraz KN (Kręgów Naprawczych) a także swojego doświadczenia pracy w biznesie i dla biznesu.

Z myślą o zapracowanych i ambitnych managerach stworzyłem autorski model managerskich rozmów 1:1, które w jednej rozmowie zamykają niemal wszystkie ich powinności względem ludzi i organizacji.

Co inni o mnie mówią?

Patryk Zamorski Europe Director of Talent Development

Tomasz is a talented business coach as well as NVC trainer and practitioner with a wealth of experience. Over the past two years, he has designed and delivered outstanding, bespoke development programs for groups and individuals at Dentons. Working alongside Tomasz and observing his engaging sessions on communication, negotiation, leadership, general management and conflict management is a rare privilege. He is always quick to identify and meet our needs, and his programs are highly effective without being intrusive - he instinctively understands when to help and when to stand back. Tomasz’s practical and down-to-earth approach makes him a pleasure to work with. He is consistent and reliable, and he genuinely cares about the professional development of Dentons’ employees. Many thanks, Tomasz. You are a real asset to the firm and your innovative coaching continues to inspire everyone here.

Adrian Bohdanowicz Managing Director

I have known Tomasz for many years as we have been meeting professionally on couple of occasions. He always gladly offered his support to help addressing my needs and problems, especially in the context of teamwork and interpersonal relations of my team. His skills, commitment, professionalism and natural communication style have helped me several times to tackle difficult team issues. I am particularly grateful to him for his active involvement in resolving a difficult team conflict that has been successfully dealt with using non-violent communication (NVC) technique which proved surprisingly effective. We remain in close contact since.

Maria Czapp Dyrektor Zarządzająca Mielewczyk Sp. J.

Tomasz Bagiński świadczy dla naszej firmy usługi szkoleniowe i doradcze od 2014 r. W tym czasie nasza firma przygotowała się do i zrealizowała podwojenie naszych mocy przerobowych. Korzystając ze swojego doświadczenia zaprezentował oraz pomógł przy wdrożeniu wielu narzędzi z zakresu zarządzania, komunikacji, sprzedaży i negocjacji co usprawniło podejmowanie coraz to trudniejszych decyzji biznesowych i usprawniło wiele procesów w naszej firmie. Praca na poziomie właścicielskim była o tyle trudna, że jesteśmy firmą rodzinną w skład której wchodzi pięcioro rodzeństwa. Podołał i jest z nami do dzisiaj ponieważ cenimy sobie szczerość i zaangażowanie. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, posiadającą szeroki zakres wiedzy z jednoczesnym darem prezentowania jej, a przy tym pewnym siebie, pełnym zaangażowania, wspierającym trenerem. Ma dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktu z odbiorcami a także dopasowania poziomu materiału do każdej grupy szkoleniowej. Polecam współpracę.

Szymon Mołda Dyrektor d/s. Personalnych Decathlon POLSKA

Z Tomaszem Bagińskim mam przyjemność współpracować od dwóch lat. Jest to okres w którym firma Decathlon przechodzi transformację stylu zarządzania, co jest procesem niełatwym, często budzącym opór i skonfundowanie . Tomasz dzięki swojej szerokiej wiedzy i doświadczeniu oraz umiejętności dobrania narzędzi w zależności od potrzeb, jest dla mnie oraz dla zespołu dyrekcji generalnej dużym wsparciem. W w/w okresie przygotowywał dla nas kilkudniowy warsztat dotyczący roli dyrekcji generalnej w nowej strukturze organizacji, prowadził duże spotkanie dla administratorów budujące strategię tego działu, a przede wszystkim wielokrotnie służył mi wsparciem i konsultacją we wdrażanych przez mnie strategiach jak i przygotowywanych warsztatach i szkoleniach w obszarze zasobów ludzkich . Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Tomaszem, jako solidnym partnerem, otwartym na potrzeby klienta i poszukiwanie odpowiednich rozwiązań warsztatowo-szkoleniowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.