...

Skontaktuj się ze mną

Na co dzień mieszkam w Warszawie, ale szkolenia i konsultacje realizuję w całej Polsce
i w Europie (pracuję także w języku angielskim). Jeśli chcesz skontaktować się ze mną –
 wypełnij formularz lub napisz / zadzwoń.

POCZTA ELEKTRONICZNA

TELEFON KONTAKTOWY

(+48) 534 684 479
Godz. 8:00 – 16:00


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.