...

Kursy, szkolenia i programy otwarte

Dd-mm-rrrr, miejsce / online

NAZWA SZKOLENIA

Opis szkolenia

Praca z konfliktem w grupie/zespole/ społeczności. 

Facylitacja konfliktu wg. metodyki Dominica Bartera

Intensywny 2 dniowy warsztat, podczas którego:

  • poznasz konkretne(procesowe) podejście do interwencji w konflikcie dwóch lub więcej osób wg. metodyki Kręgów Naprawczych Dominica Bartera
  • przećwiczysz prowadzenie poszczególnych elementów
  • otrzymasz informacje jak można wdrożyć Kręgi jako stały sposób reagowania na konflikty w danej społeczności

Dd-mm-rrrr, miejsce / online

NAZWA SZKOLENIA

Opis szkolenia

Managerskie rozmowy 1 na 1

Dwudniowy, stacjonarny warsztat, przeznaczony dla managerów, osób zarządzających.  

Managerskie rozmowy 1:1 w moim ujęciu to przemyślane, kompleksowe narzędzie w rękach przełożonego, który chce w maksymalnie użyteczny i prosty sposób zamknąć swoje prawie wszystkie powinności wobec ludzi. To sposób na partnerską współpracę z członkiem Twojego zespołu w kluczowych tematach zarówno takich jak: zadania, cele i i rezultaty biznesowe, jak i tematy rozwojowe, motywacyjne, związane z kulturą organizacyjną.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.