...

NASZE PROGRAMY DLA TWOICH REZULTATÓW

Akademia HR BP

Zaawansowany 6 miesięczny trening umiejętności kluczowych dla skutecznego działania w tej ważnej i wymagającej roli.

HR Expert

Program porządkujący i rozszerzający wiedzę o procesach HR realizowany przez trenerów-ekspertów.

HR Masterclass ***

Propozycje dedykowanych szkoleń, warsztatów i webinarów.

Poznaj nas i naszą wizję HRu, który jest:

  • Rzetelny i skuteczny;
  • Adekwatny do potrzeb biznesu;
  • Odważnie stojący po stronie ludzi;
  • Równie ważny, co inne jednostki biznesowe.

Aleksandra Jopyk

certyfikowany coach Instytutu Gallupa, konsultantka i trenerka z ponad 18 letnim doświadczeniem pracy na wyższych stanowiskach managerskich w obszarze zarządzania personelem. Pasjonatka prostych rozwiązań opartych na ludzkim potencjale.

Tomasz Bagiński

Przedsiębiorca, trener, konsultant zarządów. Wspiera HR w budowaniu optymalnych strategii działania, rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji. Pokazuje JAK górnolotne hasła o przywództwie zamienić na konkretne działania i praktyki managerskie. 

Co mówią o nas Absolwenci?

Jopyk & Bagiński HR Brand

Tel. (+48) 534 684 479

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.