fbpx

Rozmowy 1:1 narzędziem pracy managera

Kategoria:

Szkolenie praktyczne

Czas trwania:

Dwa dni szkoleniowe

Grupa docelowa:

Dyrektorzy, Managerowie i Team Leaderzy – osoby zarządzające zespołami i większymi jednostkami w biznesie

HR Business Partnerzy i specjaliści HR – osoby wspierające innych w rozwoju.

Opis produktu:

O skuteczności i mnogości zastosowań rozmów 1:1 przekonały się firmy takie jak Google czy Intel, uchodzące za wzory nowoczesnego zarządzania skoncentrowanego zarówno na biznesowych rezultatach jak i na potrzebach ludzi, którzy w nich pracują, kooperują lub dokonują zakupu oferowanych produktów i usług. 

Efektywne stosowanie tego narzędzia wymaga od managerów wiedzy na temat celów, możliwych rezultatów oraz specyficznych cech prawidłowo przeprowadzanych rozmów 1:1, a także zdobycia konkretnego zestawu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, by następnie świadomie je wdrażać i rozmowa po rozmowie zmieniać rzeczywistość w zespole, jednostce biznesowej czy całej organizacji 

Szkolenie “Rozmowa 1:1 – skutecznym narzędziem pracy managera” oparte jest na ponad 21 latach praktyki biznesowej i dydaktycznej w zakresie empatycznej komunikacji przynoszącej wymierne rezultaty. Zawiera opracowaną i sprawdzoną w działaniu, autorską strukturę rozmowy 1:1, która krok po kroku realizuje oczekiwane cele biznesowe względem rozmów 1:1, pomaga w sprawnym zarządzaniu dialogiem oraz ułatwia managerom budowanie autentycznych relacji i zaufania wśród pracowników i całego zespołu. Oprócz elementów wiedzowych dotyczących wspomnianej już struktury czy zasad dobrej rozmowy 1:1, uczestnicy otrzymują zestaw technik, metod i narzędzi, a także mają możliwość poszerzyć swoje umiejętności empatycznego słuchania, diagnozowania i definiowania potrzeb czy aspiracji rozmówcy oraz klarownego wyrażania siebie i swojego stanowiska.

kurs online