...

Program Rozwojowy z Managerskich Rozmów 1:1 – Bilet

Dwudniowy, stacjonarny warsztat, przeznaczony dla managerów, osób zarządzających. 

Managerskie rozmowy 1:1 w moim ujęciu to przemyślane, kompleksowe narzędzie w rękach przełożonego, który chce w maksymalnie użyteczny i prosty sposób zamknąć swoje prawie wszystkie powinności wobec ludzi. To sposób na partnerską współpracę z członkiem Twojego zespołu w kluczowych tematach zarówno takich jak: zadania, cele i i rezultaty biznesowe, jak i tematy rozwojowe, motywacyjne, związane z kulturą organizacyjną.

3,900.00 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.