...

Skuteczne spotkania

Szkolenie “Skuteczne spotkania – elementy pracy z grupą dla managerów” w odróżnieniu od innych produktów tego typu, daje uczestnikom nie tylko założenia teoretyczne, podstawowe reguły czy zasady zwoływania i prowadzenia spotkań, lecz przede wszystkim wykształca w nich pewną dyscyplinę myślenia w kategoriach przyczyna – skutek, cel – rezultat, analiza – wynik.

79.00 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.