...

Praca zdalna w praktyce

Kurs online, skupiony na rozwoju umiejętności szybkiej i efektywnej adaptacji do pracy zdalnej oraz poszerzający kompetencje managerów w zakresie zarządzania pracą zespołów rozproszonych.

39.00 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.