...

Manual Spotkań Online i Offline

Praktyczny poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces przygotowania i przeprowadzenia skutecznego spotkania online i offline. eBook zawiera też praktyczny narzędziownik do różnych typów spotkań.

49.00 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.