MOJA PROPOZYCJA DLA TWOICH REZULTATÓW

consulting

Ważna jest dla mnie spójność i rzetelność w działaniu. Zbyt wiele razy widziałem trenerów, którzy jedno mówili a drugie robili w życiu. Moja oferta consultigowa polega na tym, że to czym dzielę się na sali szkoleniowej potrafię realnie zaprojektować i wdrożyć w organizacji czy zespole.

Projekty i procesy consultingowe, jakie realizuję, są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości wdrożeniowych Klienta tak, by przynosiły pożądane rezultaty i były jak najbardziej mierzalne.

Metody, techniki i narzędzia z jakich korzystam są unikatowym połączeniem TOC - Teorii Ograniczeń, NVC - Porozumienia bez Przemocy oraz Kręgów Naprawczych, teorii nauk o zarządzaniu, psychologii a także sprawdzonych w działaniu biznesowym strategii i taktyk działania.

Obszary, w których najczęściej działam jako konsultant to:
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych adekwatnych do potrzeb biznesowych Klienta.
 • Wspieranie Zarządów, Dyrektorów i Managerów w zmianie -  opracowanie procesu w oparciu o diagnozę potrzeb ludzi i biznesu, wyznaczenie realnych celów i mierzalnych rezultatów, planowanie i harmonogramowanie działań.
 • Wspieranie w obsłudze trudnych sytuacji i konfliktów poprzez usystematyzowaną ocenę rzeczywistości (z użyciem narzędzi Teorii Ograniczeń oraz NVC), diagnozę potrzeb i oczekiwań (NVC), rozwiązywanie konfliktów w tym mediacje (podejściem mediacji NVC lub Kręgów Naprawczych).
szkolenia

Jestem praktykiem i pragmatykiem, dlatego moje warsztaty, treningi umiejętności i szkolenia prowadzone są na podstawie zbieranych przez lata doświadczeń.

Moją misją szkoleniową jest by górnolotne hasła związane z rozwojem zamieniać na łatwe do zastosowania narzędzia i umiejętności. To, czym dzielę się podczas szkoleń zweryfikowałem w swoich firmach a także w licznych projektach i działaniach realizowanych dla moich Klientów.

Opracowuję pojedyncze szkolenia i całe programy. Tworzę personalizowane formy szkoleniowe oraz procesy edukacyjne w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe Klienta. Pracuję również indywidualnie z osobami na funkcjach executives i managerami.

Moja oferta szkoleń obejmuje obszary:
 • Skuteczne narzędzia komunikacyjne w pracy managera.
 • Konstruktywne konfrontacje - prowadzenie empatycznych rozmów przynoszących rezultaty.
 • Elementy pracy z grupą dla managerów dla efektywnych spotkań grupowych.
 • Umiejętne wyrażanie siebie w biznesie - autentyczne przywództwo.
 • Zarządzanie potrzebami, oczekiwaniami i emocjami a mechanizmy motywacyjne dla managerów.
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową w zespole, projekcie, relacji w biznesie.
 • Porozumienie bez Przemocy w biznesie - praktyczne warsztaty NVC dla managerów, zarządów, osób na funkcji executives.
Szkolenia i programy dostępne w formie otwartej:
 • Rozmowy narzędziem pracy managera
 • Program HR Business Partner

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish