fbpx

Myślenie systemowe o organizacji techniki i narzędzia Teorii Ograniczeń

Kategoria:

Szkolenie praktyczne

Czas trwania:

1 dzień szkoleniowy

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca, dyrektorzy działów / pionów – osoby zarządzające przedsiębiorstwem i jednostkami w biznesie;

Managerowie i kierownicy projektów – osoby zarządzające pracą zespołów, współpracujące z innymi na gruncie organizacji;

HR Business Partnerzy – osoby wspierające realizację celów biznesowych przy uwzględnieniu czynnika ludzkiego w organizacji;

Konsultanci wewnętrzni i specjaliści – osoby rozwiązujące problemy i szukające satysfakcjonujących i skutecznych rozwiązań;

Opis produktu:

Narzędzia i techniki Teorii Ograniczeń stworzone przez dr Eliahu Goldratta to praktyczne a jednocześnie bardzo intelektualne i skalowane sposoby na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, usprawnianie procesów i działań w firmie oraz logiczne rozwiązywanie konfliktów w sposób satysfakcjonujący obie jego strony.

Wdrożenie tak rzetelnego i uniwersalnego myślenia do firmy przyczynia się do podniesienia jakości współpracy a w konsekwencji także do wzrostu efektywności organizacji poprzez rozumienie wzajemnych zależności, definiowanie ograniczeń i zarządzanie nimi tak, by osiągać zamierzone cele i rezultaty.

Jednodniowe szkolenie wprowadzające do Teorii Ograniczeń ma na celu pokazać uczestnikom nowy, wymierny i naukowo uzasadniony sposób myślenia o organizacji, a także dostarczyć im sprawdzonych i rzetelnych narzędzi do kompleksowej analizy sytuacji i rozwiązywania konfliktów. Program szkolenia zawiera elementy teoretyczne jak i praktyczne, tak by po wyjściu z sali szkoleniowej uczestnicy bez problemu mogli wdrożyć poznane zasady, założenia i narzędzia TOC do swojej codziennej pracy.

kurs online