fbpx

Lider w IT program rozwojowy

Kategoria:

program rozwojowy w co-brandzie Bagiński i Leszczyński

Czas trwania:

cykl 4 x 2 dniowych zjazdów (raz w miesiącu)

Grupa docelowa:

Scrum Masterzy

Team Leaderzy

Project Ownerzy

Project Managerowie

Opis produktu:

LIDER W IT to intensywny kurs umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i managerskich dla scrum masterów i team leaderów, którzy szukają sprawdzonych i wymiernych technik, metod i narzędzi do zarządzania i przewodzenia ludziom w zwinnych organizacjach i zespołach.

Program składa się z 6 dwudniowych modułów, opartych o ramę kluczowych kompetencji liderów Google (projekt badawczy Oxygen), model Porozumienia Bez Przemocy, Teorię Ograniczeń oraz wieloletnie doświadczenie pracy i współpracy z managerami i ich zespołami z branży IT jego twórców – Tomasza Bagińskiego i Piotra Leszczyńskiego.

Program służy nabywaniu umiejętności takich jak:

  • skuteczna komunikacja, czyli empatyczne słuchanie oraz klarowne wyrażanie siebie,
    diagnozowanie i nazywanie potrzeb, problemów i wyzwań w kontekście relacji,;
  • specyfikacji produktów oraz elementów projektów, procesów i działań w organizacji;
    prowadzenie efektywnych spotkań i rozmów indywidualnych, przynoszących biznesowe rezultaty i budujących partnerskie relacje w zespole;
  • trafne podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych, które uwzględniają różne perspektywy i interesy, a równocześnie pozwalają szukać rozwiązania, które będzie akceptowane przez wszystkich;
  • sprawne działanie nawet w trudnych sytuacjach takich jak: konflikty interpersonalne, konflikty interesów, błędy lub opóźnienia w projektach, próby wpłynięcia (Klineta / Product Ownera) na zwiększenie zakontraktowanej ilości prac;
  • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, której celem jest wniesienie pozytywnej zmiany – modelowanie pożądanych postaw i zachowań, podnoszenie efektywności pracy i wprowadzanie usprawnień.
kurs online