fbpx

Empatia drogą w konflikcie rozwiązywanie trudnych sytuacji w biznesie

Kategoria:

Szkolenie praktyczne

Czas trwania:

Dwa dni szkoleniowe

Grupa docelowa:

Dyrektorzy, Managerowie i Team Leaderzy – osoby zarządzające zespołami i większymi jednostkami w biznesie

HR Business Partnerzy i specjaliści HR – osoby wspierające innych w rozwoju.

Trenerzy i konsultanci, mediatorzy biznesowi poszukujący innego podejścia do konfliktu, a także nowych technik, metod i narzędzi pracy z konfliktem.

Opis produktu:

Konflikt jest jedną z interakcji człowieka z drugim człowiekiem, zespołem czy większą zbiorowością. Powszechnie występujący niski poziom wiedzy na temat samego procesu konfliktu a przede wszystkim brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji, które to powodują jeszcze większą niechęć i negatywną percepcję tego typu sytuacji. Umiejętne dostrzeżenie i przeanalizowanie konfliktu, nawet w momentach silnych emocji i napięć, pozwala w miejsce chaosu i bezradności wprowadzić więcej przestrzeni do dialogu i wzajemnego zrozumienia potrzeb. W takim ujęciu, proces przejścia przez konflikt może być elementem spajającym jego strony, szansą na powrót do wspólnych wartości i potrzeb oraz okazją do poszukiwania bardziej efektywnych sposobów współdziałania.

Szkolenie “Empatia drogą w konflikcie” ukierunkowane jest na zrozumienie istoty konfliktu w oparciu o NVC – model Porozumienia bez Przemocy oraz zdobycie praktycznych umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami określanymi jako trudne.

Podczas dwóch dni intensywnego treningu, uczestnicy poznają krok po kroku proces rozwiązywania konfliktu, kolejno dodając i integrując różne techniki, metody i narzędzia pracy. Dzięki licznym symulacjom i ćwiczeniom w dwójkach i trójkach szkoleniowych, zostaną oddane realia pracy z kontekstem i przedmiotem konfliktu, emocjami i napięciami stron o różnej intensywności.

Szkolenie powstało na bazie zrealizowanych z sukcesem procesów mediacyjnych o tematyce nie tylko prywatnej (rodzinnej, relacyjnej), lecz co istotne – także biznesowej. Zaawansowane modele komunikacyjne, koncepty i teorie psychologiczne zostały przełożone tu na konkretne sposoby działania, które są w pełni przystosowane do aplikowania ich w relacjach biznesowych i kontekstach firmowych. Dzięki temu, uczestnicy po zakończeniu szkolenia, potrafią przełożyć zdobytą wiedzę i umiejętności do swojej codziennej pracy.

kurs online