fbpx

Efektywność osobista Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie

Kategoria:

Szkolenie praktyczne

Czas trwania:

2 dni szkoleniowe

Grupa docelowa:

Managerowie i kierownicy projektów – osoby zarządzające pracą własną oraz swoich zespołów;

Kadra zarządzająca, dyrektorzy działów / pionów – osoby zarządzające sobą, przedsiębiorstwem i jednostkami w biznesie.

Opis produktu:

Od managerów oczekujemy sprawnego, skutecznego i celowego działania. Jednocześnie biznes znacznie przyspieszył i wymaga intensywnej pracy w tempie, do jakiego nasz mózg jeszcze nie przywykł. Szczególnie ważne staje się zatem efektywne zarządzanie sobą w ograniczonym czasie, umiejętność wyznaczania priorytetów, porządkowania według nich zadań i czynności a także kompetencje radzenia sobie z presją, stresem i natłokiem informacji, które w każdej sekundzie do nas spływają z różnych miejsc.

Dwudniowe szkolenie ma na celu przekazać managerom w kompaktowej formie aktualną i rzetelną wiedzę na temat tego, w jaki sposób działa mózg, by obalić mity takie jak wielozadaniowość czy konieczność “bycia na bieżąco ze wszystkim”. Zostaną zaprezentowane także sprawdzone techniki i narzędzia wspierające efektywne zarządzanie sobą i pracą, by następnie uczestnicy mogli przełożyć je na swoją praktykę zawodową, a w rezultacie zastosować nowe sposoby na: zarządzanie zadaniami na poziomie indywidualnym i zespołowym, priorytetyzację zadań i projektów, prawidłowe używanie kalendarza i e-maila itp. Szkolenie będzie też okazją do weryfikacji swoich nawyków oraz błędów w zakresie osobistej efektywności oraz sporządzenia własnego planu usprawniającego w oparciu o kluczowe aspekty jak: własne predyspozycje, ograniczenia oraz czynniki środowiskowe.

kurs online