fbpx

Efektywne spotkania praca z grupą dla managerów

Kategoria:

Szkolenie praktyczne

Czas trwania:

Dwa dni szkoleniowe

Grupa docelowa:

Dyrektorzy, Managerowie i Team Leaderzy – osoby zarządzające zespołami i większymi jednostkami w biznesie

HR Business Partnerzy i specjaliści HR – osoby wspierające innych w rozwoju.

Opis produktu:

Umiejętność pracy w grupie to jedno z podstawowych wymagań rekrutacyjnych wielu firm. Pomimo to znacząca większość grupowych spotkań, które są przecież okazją do wdrożenia tejże umiejętności są raczej manifestacją jej nieposiadania. Przedłużające się i przeludnione spotkania, brak decyzyjności, jasnego celu, określonych zasad pracy na najbliższe parędziesiąt minut lub kilka godzin stały się zmorą i managerów i pracowników. 

Tymczasem, efektywne i skuteczne spotkania wyróżniają się kilkoma czynnikami: po pierwsze – świadomością celów i rezultatów oraz zakomunikowaniem swojej potrzeby w jednej lub kilku kategoriach, po drugie – zaplanowaniem przebiegu spotkania z doborem adekwatnych narzędzi, technik i metod, po trzecie i najważniejsze – skuteczną realizacją agendy z grupą biorącą udział w spotkaniu. 

Szkolenie “Efektywne spotkania – elementy pracy z grupą dla managerów” w odróżnieniu od innych produktów tego typu, daje uczestnikom nie tylko założenia teoretyczne, podstawowe reguły czy zasady zwoływania i prowadzenia spotkań, lecz przede wszystkim wykształca w nich pewną dyscyplinę myślenia w kategoriach przyczyna – skutek, cel – rezultat, analiza – wynik. Następnie uczy sprawności pracy z grupą – zauważania w odpowiednim momencie pewnych postaw i zachowań oraz sposobów reagowania na nie w imię ochrony tego co zostało założone, jednak zawsze w intencji kontaktu (nie uczymy się interwencji przemocowych lub manipulacyjnych). Istotną częścią dwudniowego szkolenia są symulacje spotkań, przygotowywane przez uczestników w podgrupach w oparciu o opracowane, autorskie scenariusze. Podczas tej części, uczestnicy otrzymują bieżącą informację zwrotną z możliwością korekty swojego działania, w celu wyciągnięcia wniosków i natychmiastowego wdrożenia ich w życie. 

kurs online