TOMASZ

BAGIŃSKI

Pomagam klientom w osiąganiu
tego, co chcą. Jestem trenerem,
konsultantem czasem coachem.

sbs mintey